Bekkelagskaiene

Bekkelagskaiene, kaianlegg fra Sjursøya til Bekkelaget renseanlegg og Ormsundkaia. Utfyllingsarbeider startet i 1948.

Nordre Bekkelagskai, fra Sjursøya til Kneppeskjærutstikkeren, bygd 1964–72. Bassenget mellom Nordre Bekkelagskai og Østre Sjursøykai (Sjursøykaiene) ble gjenfylt i 2009.

Søndre Bekkelagskai, fra Kneppeskjærutstikkeren til Ormsundkaia, påbegynt 1964, ferdig 1978. I forbindelse med arbeidet ble Bekkelagskollen nedsprengt i 1975. Kaia har to ro/ro-ramper.