Grønlia (havna)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Grønlia, strandstrekning med jernbanespor og kaianlegg under Ekeberg, del av Oslo havn.

Grønlia er sagaenes Trælaborg, der Simon Skolp hadde kommandoen under kampen mot Håkon Herdebrei 1161. Christian 2 møtte Mogens Gyldenstierne og Nils Lykke her til forhandlinger 13. mai 1532. 1807–24 var det her batteri for 8 kanoner. Henrik Wergeland bodde i Grønlia 1837–39 og omtaler det som et fiskerleie. Bernhard Herre og hans foreldre måtte pga. økonomiske vanskeligheter i 1834 flytte fra byen til en av Alunverkets små stuer i Grønlia. En av familiens gamle husvenner, J. S. Welhaven, kom fortsatt av og til på besøk, og han har skildret landskapet i sin diktning. I Grønlia arrangerte også Bernhard Herre møter mellom Welhaven og Camilla Wergeland fra sommeren 1835 til den opprivende avskjedsscenen våren 1836.

Veien fra byen endte blindt i Grønlia, frem til anlegget av Liabrochausséen i 1850-årene. Østfoldbanen ble anlagt over Grønlia i 1870-årene. 1889–1904 hadde Grønlia kommunalt sjøbad. 1907–14 kom nye kaianlegg, Grønlikaia og Kullkaia.

17. august 1945 skjedde en voldsom eksplosjon ved Grønlikaia i forbindelse med lasting av tysk ammunisjon fra jernbanevogner over i en lekter, – se Grønlikaia.

Grønlia er nå del av Fjordbyen, området lenger sør er fortsatt havneområde (Sydhavna).

Fra Grønlia til Filipstad var det prosjektert en veitunnel, Vannlinjen, et prosjekt som ikke ble realisert. Istedet fikk man Operatunnelen.