Grønlikaia

Grønlikaia, kaianlegg mellom Loengkaia og Grønliutstikkeren, bygd 1907–19 for stykkgods og jern.

Grønliutstikkeren, kaianlegg i forlengelsen av Grønlikaia; bygd 1919, utvidet 1949. Bassenget mellom Grønliutstikkeren og den tidligere Ekebergkaia i øst ble gjenfylt 1986, havnebassenget her ble på folkemunne kalt Myggbukta. Området er planlagt utbygd som del av Fjordbyen.

På Grønlikaia skjedde en voldsom eksplosjonsulykke midt på dagen 17. august 1945, under oppryddingen etter krigen. Flere hundre, kanskje så mange som tusen, tyske krigsfanger arbeidet under ledelse av The Allied Forces in Norway med å laste ammunisjon fra jernbanevogner ombord i en lekter som senere skulle dumpe ammunisjonen på dypt vann. Under arbeidet falt en kasse med 20 mm luftvernpatroner fra en overbelastet kranskuffe rett ned i lasterommet slik at 15 tonn sprengstoff (13, 5 tonn sprengstoff, 1,5 tonn fenghetter og 0,5 tonn håndgranater) eksploderte. 39 av de tyske krigsfangene som deltok i arbeidet og to nordemenn ble drept. 88 tyskere ble skadet og sendt til sykehus, likeledes 8 briter og to nordmenn. Mange av de omkomne lot seg ikke identifisere. 50 m av kaia raste ut, to lagerbygninger ble totalskadet og 15 andre skadet. 30 jernbanevogner ble ødelagt, og flere bolighus ble ødelagt, deriblant Grønlikleiva 3, 4, 5 og 7 og Mosseveien 50, 52, 54 og 58. Vindusruter ble knust i de nærmeste bydelene bl.a. på Nylands verksted.

I en granskninger av hva som førte til ulykken, fikk amerikanske militære i The Allied Forces in Norway, sterk kritikk for manglende sikkerhet under det farlige arbeidet. Det gikk også rykter om at flere tyskere hadde sett sitt snitt til å stikke av i kaoset som oppsto etter eksplosjonen.