Ekebergkaia

Ekebergkaia, tidligere kaianlegg mellom Grønliutstikkeren og Kongshavn, bygd 1911–14; til 1972 kalt «Kullbrygga». På kaia ble oppført binger til lagring av kull for jernbanen, revet 1972. Bassenget mellom Grønliutstikkeren og Ekebergkaia ble gjenfylt 1986.