Filipstad (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Filipstad fotografert i april 2018 med fergeterminalen, Tjuvholmen og Aker Brygge i forgrunnen. Foto: Wikipedia / Creative Commons
Filipstad i 2013. Foto: Bjoertvedt / Creative Commons

Filipstad, havneområdet mellom Pipervika og Frognerkilen, navn etter løkken Filipstad. I 1869 ble det oppført badehus for menn i Filipstadbukta på vestsiden av Tjuvholmen. Indre del var da en «grund og ildelugtende Strand» pga. den kloakkførende Filipstadbekken. Bukta ble derfor oppdemmet og indre del oppfylt smått om senn i 1870-årene. Det var besluttet at Havnevesenet skulle få kailinjer langs det oppfylte arealet, men først etter 1909 kom det fart i utbyggingen (Filipstadkaia). Kaiutbyggingen ødela badelivet ved Filipstad, men et svømmestadion ble oppført i begynnelsen av 1920-årene, revet 1932 og nyoppført følgende år.

Før krigen var området preget av jernbanespor og lagerskur. På området ved Frognerstranda ble den store «Vi Kan-utstillingen» arrangert i 1938.

Da tyskerne etablerte seg i Oslo, var Filipstad et sentralt sted for lasting og lossing av gods, også ammunisjon. Det var fra Filipstadkaia at lasteskipet Gotenland gikk natten mellom 24. og 25. februar 1943 med 158 jøder som ble deportert til Auschwitz. Svømmestadionet som lå ytterst, hadde tyskerne stengt. De tok anlegget i bruk til lagring av høyeksplosiver. Lageranlegget var beskyttet av maskinkanoner. Det var her Filipstadeksplosjonen skjedde 19. desember 1943, den største eksplosjonsulykken i Oslo under den annen verdenskrig.

NSB hadde i mange år et godsanlegg her, Wilh. Wilhelmsen hadde kaianlegg og Jahre Line, nå ColorLine, har fergeterminal på Hjortneskaia. Filipstad-området er det siste av Oslo havn som er under omregulering til bolig- og næringsområde, og det er per 2019 ikke avklart hvordan området skal utformes. I påvente av utbygging brukes arealene blant annet til Trettenparken langs kanalen mot Tjuvholmen, og til omlasting fra lastebiler til varesykler og varebiler for betjening av indre vest (cityhub).