Vi kan

Vi kan, utstilling arrangert til Oslo Håndverks- og Industriforenings 100-års jubileum i 1938. Utstillingen åpnet 12. mai 1938 og varte til 18. september, og det var over én million besøkende. Utstillingsområdet lå langs Frognerstranda fra Filipstad til Skarpsno. En arkitektkonkurranse om utstillingens bygninger ble utskrevet i 1934 og vunnet av Knut Knutsen, Arne Korsmo og Andreas Nygaard. Det var lokaler for faste og skiftende utstillinger, restauranter, kongresshall, festplass og fornøyelsesavdeling. Dekorasjonene var utført av blant andre Per Krohg, Åge Storstein, Arne Breivik og Stinius Fredriksen.

På utstillingen fremstod hovedstaden som et moderne, dynamisk kraftsentrum. Ved siden av næringslivets mange stands hadde Oslo kommune en egen avdeling der den viste hvordan det moderne Oslo tok vare på sine innbyggere.