Skarpsno

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Skarpsno, området på nordøstsiden av Frognerkilen. Opprinnelsen til navnet er ikke kjent.

Her var det tidligere opplagstomt for tømmer fra Frogner hovedgård og fergested for overfart til Bygdøy. Fra 1840 ble Skarpsno brygge anvendt for lossing av jakter. Eiere av byløkkene ved Frognerkilen gikk sammen om å bygge båthus på stedet i 1844. Kommunen overtok eiendommen 1889. Fergetrafikken til Bygdøy ble drevet med robåter av Elias Skarpsno og sønner. De bodde i en hytte på bergknausen ovenfor fergeleiet. Flytebrygge ble utlagt da en dampferge ble anskaffet 1896. Senere overtok motordrevne og elektriske ferger mellom Skarpsno og Oscarshall brygge, men ferging med robåt foregikk til 1920-årene.

Skarpsno stasjonDrammensbanen åpnet 1882. Strøket har to parker, Skarpsnoparken fra 1930 og Frøyas Have fra 1990-årene.

Boligområdet har villabebyggelse fra 1890-årene. Sporveisforbindelse, Skarpsnolinjen, fra 1894. Jubileumsutstillingen på Frogner 1914 hadde avdeling på Skarpsno for sjøfart og fiskeri. Et kloakkrenseanlegg på Skarpsno fra begynnelsen av 1930-årene ble nedlagt 1983, da Vestfjorden Avløpsselskap AS startet driften. Området består for en stor del av fasjonable villaer og leiligheter; en bevaringsplan for området ble vedtatt 1992.