Skarpsno stasjon

Skarpsno stasjon med fergen som gikk til Oscarshall i forgrunnen fotografert i 1940. - Foto Anders Beer Wilse / Galleri Nor / Public Domain

Tidligere bygnSkarpsno stasjon, tidligere jernbanestasjon på Skarpsno som lå ved undergangen ved Skarpsnoparken. Stasjonen ble opprettet som bemannet stoppested 1882, holdeplass fra 1918. 1934 ble den oppgradert til stasjon, ubetjent fra 1968. Persontrafikken ble nedlagt 1973, formelt nedlagt først 1989.

I forbindelse med elektrifiserings- og dobbeltsporarbeidet på Drammensbanen i 1916 ble det bygd ny stasjonsbygning i mur og 1917 et plattformhus mellom sporene, (ark. Eivind Gleditsch). Stasjonsbygningen ble revet 1993.