Frøyas Have

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Frøyas have. - Foto: Helge Høifødt

Frøyas Have, Skarpsno, bydel Frogner, parkanlegget mellom Strandpromenaden og Frøyas gate, opparbeidet og navnsatt 1994.

I østenden av parken finnes det en gangbru som går over E18 og en gangvei til Skarpsnoparken. Parken har fått navnet sitt etter den norrøne gudinnen Frøya. I 1994 finansierte Sigvald Bergesen opparbeidelsen av parken. Parken, som er 13 dekar stor, er regulert til friluftslivsformål og kommunene eier store deler av parken (10 dekar). I parken ligger det en lekeplass og det er utplassert flere benker i parken. Noen av benkene har vegetasjon rundt, som gjør at det danner seg et eget rom rundt benkene. I midten av parken er det en stor og åpen gresslette.