Filipstad (løkke)

Tårnvillaen på Filipstad, tidligere kalt Heftye-villaen fotografert i 2008. - Foto Helge Høifødt / Oslo Byleksikon

Filipstad, løkke med adresse Munkedamsveien 62, lå på Bymarken ved Pipervika. Trolig hadde den navn etter apoteker Philip Moth som eide en urtehage her omkring 1650 (se Svaneapoteket). I 1805 gikk Filipstad over i familien Heftyes eie. Den nåværende tårnvillaen (ark. G. A. Bull) ble oppført av rittmester Jørgen Heftye i 1865.

1909 ble Filipstad solgt til NSB for utvidelse av Vestbanestasjonen. Huset ble bolig for NSBs generaldirektør til 1962. Bygningen ble siden eid av Statsbygg og utleid. I 2018 ble bygningen solgt til Vatne Property.