Skipsløpet

Skipsløpet, midtre innseilingsled til havna, mellom Lindøya og Gressholmen, og videre inn mellom Hovedøya og Bleikøya.