Westye Egebergs brygge

Westye Egebergs brygge, mellom Meyerpiren og Palébryggen, tilhørte trelastfirmaet Westye Egeberg & Co. Innkjøpt av havnevesenet 1861 og var senere en del av Palébryggen. Nedlagt 1957–60 i forbindelse med at indre del av Bjørvika ble igjenfylt.