Meyerpiren

Meyerpiren, en lang og smal renne inn fra Bjørvika omtrent ved nåværende Christian Frederiks plass. Øst for denne lå ytterligere to pirer, Glasmagasinpiren og Ankerpiren. Pirene ble anlagt for å skaffe beskyttede bassenger hvor lasteprammer kunne komme til for innlasting av trelast, mens skipene lå forankret utenfor på havna.

Meyerpiren var oppkalt etter Peter Meyer (1745–1801), Thorvald Meyers bestefar. Peter Meyers eiendom gikk ned til Bjørvika, og Meyerpiren førte inn til baksiden av huset hvor han drev skipshandel, Meyergården.

Mellom Meyerpiren og PalékaiaWestye Egebergs brygge.