Palékaia

Palékaia, tidligere kaianlegg ved enden av Paléhagen nedenfor Paleet, utbygd fra 1850-årene.

Palékaia var kai for Da-No-linjens passasjer- og bilfergetrafikk mellom Oslo og Fredrikshavn og fast kai for rederiets ferge «Holger Danske» 1961–90. Havnevirksomheten er nedlagt og sjøområdet utfylt. Det nye operahuset ble oppført her 2003–08.