Meyergården

Meyergården, navn på to gårder nede ved havnen. Den eldste, som lå i Lille Strandgade 4, var en trebygning fra annen halvdel av 1700-tallet, den eldste delen oppført på Skjæret kanskje allerede på slutten av 1600-tallet. Gården ble 1777 kjøpt av Peter Meyer (1745–1801), i sin tid byens største trelasthandler og Thorvald Meyers bestefar. I 1826 ble Meyergården overtatt av grosserer Westye Egeberg. Presten Niels Wulfsberg, utgiver av Tiden og Morgenbladet, drev trykkeri i gården. Meyergården, som lå ved nordre hjørne av Paléhaven, ble revet tidlig på 1900-tallet. Utenfor Meyergården lå Meyerpiren.

Den andre Meyergården, Lille Strandgade 8, ble oppført av Peter Meyers sønn Jacob Meyer (1781–1856), som kjøpte tomten 1804. Det var en stor trebygning, hvor Meyer også hadde romslig stall for sine traverhester. Gården ble 1856 solgt til Jernbanen; revet 1878.