Hjøringbrygga

Hjøringbrygga, tidligere kaianlegg ved den nordre del av nåværende Langkaia. Her anla admiralitetsråd Gerhard Treschow i 1706 en skipskran. Kaia kaltes lenge Kranbryggen, men i midten av 1800-tallet fikk den navn etter eieren, branninspektør Hjøring.