Tomtekaia

Tomtekaia, Sentrum, bydel Gamle Oslo, gate som går sørover fra Operagata og utover på vestsiden av den tidligere Paulsenkaia. Her ligger boliganlegget Munch brygge og det nye Munchmuseet. Navnet Tomtekaia har tidligere vært benyttet om andre veier og kaier i området. Frem til 1972 ble navnet brukt på det som nå heter Østre Akerselvkai. Senere ble navnet brukt om forlengelsen av kaia under det tidligere «Bispelokket» langs Nylandsveien.

21. Her sto tidligere en lagerbygning eid av NSB. Bygningen ble totalskadd i en voldsom brann 6. mai 1999. Det tok blant annet fyr i gamle, nedasfalterte jernbanesviller innsatt med kreosot.

28-32. Munch brygge.