Lilleborg kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Lilleborg kirke, Oskar Braatens gate 35, ligger på et åpent område mellom Oskar Braatens gate og Christian Michelsens gate. Den ble innviet 1966 (ark. H. Hille) og er menighetskirke i Torshov og Lilleborg sokn i Nordre Aker prosti.

Kirken er oppført i betong, har et høyt, bratt saltak i grå betong, mens den nedre vertikale delen av bygget er forblendet med rød tegl. Den har frittstående klokketårn. Inngangen er fra langsiden mot Oskar Braatens gate der en kommer inn i et lite atrium. Interiøret er enkelt med røde teglvegger men med et fargesterkt glassmaleribånd ved overgangen til det høye, spisse loftet. I selve kirkerommet er det 410 sitteplasser, i den tilstøtende menighetssalen er det 216.

Altertavlen med motivet «Kristus og verden» er malt av Olav Strømme. Glassmaleriene ved døpefonten og på langveggen er utført av Finn Christensen, mens glassmalerifrisen «Forbarmelsen» er av Kjell Pahr-Iversen. Dåpsfatet i glass er fra Hadeland Glassverk. Døpefonten og prekestolen er av betong. Prekestolkledet er laget av Elise Jakhelln.

Orgelet, som er fra Åkermann & Lund: Knut Kaliff, er fra 1981 og har 19 stemmer og et lite roterende klokkespill på fronten. De tre klokkene som henger i klokketårnet, har innskrifter fra Mark 10,14, Matt 11,28 og Matt 25,34.

Lilleborg menighet ble opprettet 1917, da den ble utskilt fra Sagene menighet, og hadde 1917–66 lokale i «Emmaus», Holsts gate 1. Den nye Lilleborg kirke, oppført etter tegninger av ark. Harald Hille, ble innviet 13. november 1966 av biskop Johannes Smemo.

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok 2018 å fristille kirken som ordinær soknekirke; den er planlagt for utleie eller til annen kirkelig virksomhet når den ikke lenger skal benyttes som menighetens kirke mens Torshov kirke istandsettes.