Lilleborg kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Lilleborg kirke, Oskar Braatens gate 35, ligger på et åpent område mellom Oskar Braatens gate og Christian Michelsens gate. Den ble innviet 1966 (ark. H. Hille) som kirke for Lilleborg menighet, men er fra 2021 driftet av Det Norske Misjonsselskap (NMS Lilleborg) til møtevirksomhet og gjenbruksbutikk. Dessuten gudstjeneste- og møtested for Nordic Chinese Christian Church in Oslo og en filippinsk menighet.

Kirken er oppført i betong, har et høyt, bratt saltak i grå betong, mens den nedre vertikale delen av bygget er forblendet med rød tegl. Den har frittstående klokketårn. Inngangen er fra langsiden mot Oskar Braatens gate der en kommer inn i et lite atrium. Interiøret er enkelt med røde teglvegger men med et fargesterkt glassmaleribånd ved overgangen til det høye, spisse loftet. I selve kirkerommet er det 410 sitteplasser, i den tilstøtende menighetssalen er det 216.

Altertavlen med motivet «Kristus og verden» er malt av Olav Strømme. Glassmaleriene ved døpefonten og på langveggen er utført av Finn Christensen, mens glassmalerifrisen «Forbarmelsen» er av Kjell Pahr-Iversen. Dåpsfatet i glass er fra Hadeland Glassverk. Døpefonten og prekestolen er av betong. Prekestolkledet er laget av Elise Jakhelln. Tre klokker som henger i klokketårnet (Olsen Nauen klokkestøperi). To fra 1939: "Fred" med tekst: Jeg kaller: Kom med, hos Jesus er fred, og "Seier" med tekst: Jeg roper ut med all den kraft jeg eier: Gi Jesus rom, og han vil gi deg seier. En klokke fra 1966 "Glede" med tekst: La oss glede og fryde oss og gi ham æren!

Orgelet fra 1981, (Åkermann & Lund: Knut Kaliff) med 19 stemmer og et lite roterende klokkespill på fronten, ble 2022 flyttet til Grønland kirke.

Lilleborg menighet ble opprettet 1917, da den ble utskilt fra Sagene menighet, og hadde 1917–66 lokale i «Emmaus», Holsts gate 1. Den nye Lilleborg kirke, oppført etter tegninger av ark. Harald Hille, ble innviet 13. november 1966 av biskop Johannes Smemo.

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok 2018 å fristille kirken som ordinær soknekirke, og slå menigheten sammen med Torshov menighet: Torshov og Lilleborg menighet med Torshov kirke som soknekirke. Lilleborg kirke er leid ut til Det Norske Misjonsselskap fra 2021 da Torshov kirke var ferdig restaurert.  Tilhører Nordre Aker prosti.