Nordre Aker prosti

Nordre Aker prosti ble opprettet under navnet Torshov prosti 1984 ved deling av Domprostiet og Vestre Aker prosti. Navneendring til Nordre Aker prosti i 1994.

Nordre Aker prosti består etter sammenslåing av sokn fra 1.januar 2015 av:

Hasle sokn med Hasle kirke.

Sagene og Iladalen sokn med Sagene og Ila kirker.

Paulus og Sofienberg sokn med Paulus og Sofienberg kirker.

Sinsen sokn med Sinsen kirke.

Torshov og Lilleborg sokn med Torshov kirke.

Tonsen sokn hørte først til Nordre Aker prosti, men ble ved senere grensejustering flyttet til Groruddalen prosti.