Paulus kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Vielse i Paulus kirke i 2019. Foto: Oslo Byleksikon

Paulus kirke, Thorvald Meyers gate 31, ligger med sitt høye, slanke spir og inngangspartiet ut mot Thorvald Meyers gate og Birkelunden. Den er en nygotisk kirke innviet 1892. Bygningen er i rød tegl og danner en pendant til Grünerløkka skole på den andre siden av Birkelunden. Arkitektkonkurransen i 1887 ble vunnet av den 25-årige arkitekten Henrik Bull. Kirken er en langkirke i tegl med svakt fremspringende tverrskip. Anlegget er tyskpreget i nygotisk stil med et slankt tårn over inngangspartiet i øst.

Altertavlen er tredelt med en Kristus-figur modellert av Gunnar O. Alvær i midten, til venstre et maleri som viser «Jesu fødsel» og til høyre et maleri som viser «kvinnene ved Jesu grav,» begge utført av Christen Brun. Øverst på alteret er det en forgylt basunengel i gips ytterst på hver side, utført av Jo Visdal. Under orgelgalleriet står en lysglobe fra 1989 (HB Ingvar Nilsson Smide). I tillegg har kirken fire veggfriser i hovedskipet utført av Veslemøy Nystedt Stoltenberg – «Kyrie», «Gloria», «Velsignelsen» og «Utsendelsen» – levert til kirkens 100-årsjubileum 1992.

Kirken har frittstående alterbord i smijern og glass, ny lesepult og bord til salmebøker av int.ark. Terje Hope fra Kirkelig kulturverksted, og 4 messehagler av Rigmor Bové kom etter jubileet (2006). I perioden 2014–17 ble det foretatt en større rehabilitering av kirken både utvendig og innvendig. Opprinnelig veggdekor fra 1917–18 som var overmalt i 1949, ble gjenskapt, og nye lysekroner ble laget som kopi av de opprinnelig gasslysekronene, men nå med led-lys. Hadeland glassverk gjenfant formene til de opprinnelige glasskuplene til dette. Det ble også foretatt fornyelse av sanitær og kjøkken.

Orgelet er fra 1892 (Albert Hollenbach) og hadde opprinnelig 18 stemmer, men har nå 64 stemmer etter en ombygning og utvidelse i 1943 (Jørgensen). 2009 kontrakt med Karl Schuke orgelbau i Berlin om restaurering av orgelet. Ny orgelfasade etter eldre tegninger fra Jørgensen, justering av orgelets klang til Hollenbach sin opprinnelige. Et nytt flyttbart spillebord plassert nede kan brukes alternativt til spillebordet fra 1943 på galleriet.

Kirken har tre kirkeklokker i tårnet. Alle har inskripsjonen «Gegossen von C. Albert Blerling in Dresden. 1891.» Den største har i tillegg inskripsjonen «Kommer, thi nu ere alle Ting beredt. Luk. 14,17.» De to mindre har hhv. inskripsjonen «Hvo som har øren at høre med, han høre. Math. 13.9.» og «Der er en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk. Hebr. 4.9.»

Paulus kirke er kirke for Paulus og Sofienberg sokn i Nordre Aker prosti. Paulus menighetshus lå tidligere i Thorvald Meyers gate 46.

Historikk

Paulus menighet ble opprettet 1874. Den første kirken ble reist 1877; det er den som nå heter Sofienberg kirke. Imidlertid vokste menigheten i stadig økende tempo, og i 1880 ble den delt i to. Den andre menigheten fikk navnet Petrus (fra 1962 Sofienberg). Ny kirke ble besluttet reist ved Birkelunden, som var skjenket kommunen av Thorvald Meyer til offentlig park. Den 30. desember 1892 ble kirken innviet av biskop C. P. P. Essendrop. 400 sitteplasser. I løpet av forholdsvis kort tid fikk altså Grünerløkka, som bare en mannsalder tidligere hadde vært en tynt befolket forstad, to staselige gudshus.

Paulus kirke fotografert April 2023. Foto: Aslak Malmåsen

Opprinnelig hadde Gustav Wentzel laget to malerier til altertavlen, men menigheten syntes de var for moderne og forkastet dem. Det samme gjaldt den opprinnelig Kristusfiguren i midten som var laget av Jo Visdal. I Kaldsbogen fra 1892 står følgende om innvielsesgudstjenesten: «Kirken var fuld. Der var ikke noget som gjorde anstød, uden den Kristusfigur, som var opsat i natten før indvielsen, hvis hele stilling mindede mere om en af vore nymodens folketalere, end om Kristus.» Figuren ble tatt ned.

Paulus kirke ble fredet i 2006 sammen med resten av det enhetlige bygningsmiljøet rundt Birkelunden.