Grünerløkka skole

Grünerløkka skole sett fra Birkelunden i 2012. I forgrunnen går Toftes gate, til venstre Fredrik Haslunds gate og til høyre Nissens gate.- Foto Daniel Roos /Creative Commons

Grünerløkka skole, Toftes gate 44, barneskole (1–7), oppført etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen og tatt i bruk 1895. Den treetasjes bygningen er av tegl og utgjør et kvadrat omkring skolegården, de fire hjørnene er markert med tårn. Fasaden mot Toftes gate og Birkelunden danner akse med Paulus kirke på parkens motsatte side. På nordsiden av skolen går Fredrik Haslunds gate, på sørsiden Nissens gate og på østsiden Falsens gate. Hele skoleanlegget ble fredet i 2006.

Skolen hadde fra starten sangværelse, to sløydsaler, naturfagrom foruten 28 klasserom. I 1900 hadde elevantallet økt til 2488, og undervisningen foregikk i to skift. I 1906 var det 1985 elever. Gymsalen ble pusset opp 1920, da hadde elevtallet sunket til 853. Skolen hadde en egen leirskole, «Trudvang», på Toten. En omfattende oppussing og rehabilitering ble gjennomført i 2010, med bl.a. antikvarisk rehabilitering av vinduer. Innvendig ble skolen ombygget i 2012. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 518 elever. Mottaksklasser.

Skolen ble rekvirert av tyskerne og brukt som kaserne 29. april 1940 til 27. juli samme år. Den ble rekvirert på nytt 2. april 1942, overlærerboligen ble rekvirert 31. oktober dette året. Skolen ble innredet som lasarett, men ble isteden tatt i bruk for mannskaper fra Organisation Todt. Skolen ble også brukt til innkvartering av krigsfanger i transitt, fanger som skulle sendes til andre steder i landet, der det var bruk for arbeidskraften deres. Etter frigjøringen ble skolen overtatt av mannskaper fra Milorg, deretter brukt av Røde Kors til innkvartering av frigitte fanger. Skolen ble endelig frigitt 18. juli 1945.

 Grünerløkka Skoles Musikkorps ble stiftet 2. feb. 1921; åpnet for jenter 1976.