Hasle kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Hasle kirke i 2013. Foto: Vidariv

Hasle kirke, innviet 11. desember 1960 (ark. Harald Hille). En arbeidskirke, oppført i tegl med 300 sitteplasser i kirkerommet, men inneholder også flere møterom, kontorer og to hybler. Finansieringen kom i stand delvis ved erstatningsmidler mottatt for Pipervika og Vaterlands kirker, som måtte rives. Inventaret stammer for en dels vedkommende fra disse kirkene. Alterbildet fra Pipervika kirke henger i menighetssalen, og de to klokkene i den frittstående klokkestøpulen stammer også fra Pipervika kirke. Den store har innskriften «Kom, alt er rede» og «Ære være Gud i det høyeste». Innskriften på den lille er «Jeg kaller kom med»/«Jeg ønsker Guds fred»/«All Ære ske Gud i det Høie.» / «Vær tro over lite, så skal du settes over meget».

På fondveggen bak alteret henger et vevet alterbilde med tittelen «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Det er utført av Kari Bjørg Ile 1998. Glassmaleriene i vinduene mot nordvest ble tegnet av Torvald Moseid og laget av glassmester G. A. Larsen. Nytt digitalt orgel 2018 i forbindelse med større rehabilitering av bygget og kontorlokalene.

Kirkerommet sett mot alteret. Juli 2023. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Adresse Eindrides vei 7, beliggende høyt og fritt i den sørlige delen av Keyserløkka-området, like ved Økernveien med Lille Tøyen hageby på sørsiden. Kirken ble oppført for Hasle småkirkemenighet som var blitt utskilt fra Østre Aker menighet i 1954. 1974 ble Hasle kapelldistrikt i Østre Aker prestegjeld, noe det var til 1994, da Hasle ble eget sokn i Nordre Aker prosti.