Vestre Aker prosti

Vestre Aker prosti begynte som Vestre Aker sogn, da Aker sogn i 1861 fastsatte at det store landsognet Aker med de to kirkene Vestre Aker (1855) og Østre Aker (1860), skulle deles. Den opprinnelige Aker kirke var kjøpt av Kristiania og fikk nå navnet Gamle Aker. Vestre Aker sogn ble også eget lensmannsdistrikt inntil kommunesammenslåingen 1948.

Vestre Aker sokn (prestegjeld) fikk to kapelldistrikt før 1900, Sørkedalen 1865 og Maridalen 1888. Etter hvert som befolkningen økte ble det reist flere kirker og utskilt sokn, men hele Oslo og Aker var ett prosti ledet av domprosten helt til 1960-årene da Oslo ble delt i tre prostier: Domprostiet, Østre Aker prosti og Vestre Aker prosti.

Vestre Aker prosti består i dag av:

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn med Vestre Aker og Bakkehaugen kirker. De 3 soknene med hver sin kirke ble slått sammen til et sokn fra 1. jan. 2015 og Majorstuen kirke ble nedlagt som soknekirke.

Grefsen sokn med Grefsen kirke.

Maridalen sokn med Maridalen kirke.

Nordberg sokn med Nordberg kirke.

Grefsen, Maridalen og Nordberg er samarbeidende sokn på noen områder, de to siste med felles kontor.

Ris sokn med Ris og Holmenkollen kirker.

Røa sokn med Røa kirke.

Sørkedalen sokn med Sørkedalen kirke.

Røa og Sørkedalen er samarbeidende sokn med felles kontor.

Skøyen sokn med Skøyen kirke.

Ullern sokn med Ullern kirke.

Voksen sokn med Voksen kirke.