Bakkehaugen kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bakkehaugen kirke fotografert i 2015 . Foto Anne-Sofie Ofrim / Creative Commons

Bakkehaugen kirke, Carl Grøndahls vei 27, innviet 20. desember 1959 av biskop Johannes Smemo. Det moderne bygget «traff» tidens smak, og ble tildelt arkitekturprisen Betongtavlen 1961. Allerede i 1931 skjenket boktrykker Carl Grøndahl 160 daa av Bakkehaugen gårds grunn til oppføring av en kirke finansiert ved tomtesalg. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse i 1938, som ble vunnet av Ove Bang. Men delvis på grunn av krigen ble prosjektet forsinket, og da det skulle realiseres, ble bygget nytegnet av Erling Viksjø. Han har også tegnet inventaret.

Kirken har en såkalt båthus- eller naustform og er utført i naturbetong. Den har frittstående kampanile med to klokker støpt av Olsen Nauen 1959, en til minne om Martin Luther med tekst: Tro. Den rettferdige, med tro skal han leve, og en til minne om Hans Nielsen Hauge med tekst: Lydighet. Jeg ble ikke ulydig mot det himmelske syn.

Innvendig gir formen kirken et både moderne og høytidspreget rom. Det er kunstnerisk utsmykket i betongen av Kai Fjell og Carl Nesjar. Kirken har 260 sitteplasser, og rommer også kontorer og menighetssal. Den ble noe utvidet i 1994, og fikk nytt kobbertak 1999.

Kirken ligger omgitt av et friområde og boligbebyggelse, på et område som tidligere tilhørte Bakkehaugen gård. Den var menighetskirke for Bakkehaugen i Vestre Aker prestegjeld 1959-1997, ble soknekirke 1997, og menighetskirke i det sammenslåtte soknet Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 2013 i Vestre Aker prosti

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok 2018 å fristille kirken som ordinær soknekirke; og fra 1.oktober 2019 vil den disponeres av menigheten til én forordnet gudstjeneste i måneden og noen av menighetens aktiviteter, mens Kirkelig fellesråd resten av tiden kan leie den ut.