Nordberg kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nordberg kirke med det karakteristiske tårnet. Foto: Ole Anders Flatmo/CC BY-SA 3.0
Kirkerommet mot alteret. Prekestolen til venstre. November 2022. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Nordberg kirke, innviet 1962 (ark. Turid og Kristen Bernhoff Evensen) i Kringsjågrenda 1, ligger på en liten skogbevokst tomt, og det 32 m høye, slanke tårnet kan sees fra lang avstand og gjør kirken til et landemerke i området. Kirken er soknekirke for Nordberg menighet i Vestre Aker prosti.

Kirken har inngang fra vest, i tårnfoten, og plass til 600 mennesker. Kirkerommet er lyst og enkelt, og preget billedteppet i fondveggen, «Oppstandelsen», utført av Kari-Bjørg Ile og kom på plass i 1992. Før hadde det bare et enkelt trekors montert på alterveggen. Det hang der i 30 år. Både prekestolen og døpefonten er utført etter arkitektenes tegninger. Nyere alterbord og lesepult. Digitalt orgel på galleriet samt lite kororgel foran i kirken, mens det gamle orgelet, som kom fra Jørgensens orgelfabrikk 1971 (med 34 stemmer) trenger restaurering for å kunne brukes igjen. I tårnet henger to klokker, begge støpt hos Olsen Nauen, fra henholdsvis 1953 og 1962, de bærer navnene «Fred» og «Glad». En modell av polarskuta «Fram» ble hengt opp som kirkeskip 2000. Kirketekstiler av Bjørg Abrahamsen, Kristin Jebe (Kirkelig kulturverksted) og Husfliden.

Kontorfløy, møterom i kjeller og egen fløy med møterom (kirkestue). Billedvev av Randi Ingeborg Garnes og av Grete Lein Lange i kirkestuen.

En større rehabilitering av kirkerom og kontorfløy gjennomført 2021, med bergvarme, skifergulv, nye nødutganger, HC-toalett i våpenhus, og eget sted for lystenning på nordveggen.

Menigheten ble opprettet som sognemenighet 1966, men var allerede fra l. juli 1946 utskilt som småkirkemenighet i Vestre Aker sogn. Tegninger til nytt kirkebygg forelå i 1947, men det gikk 15 år før kirken så dagens lys. Man fikk imidlertid reist et ungdomshus i 1950. Det ble påbygd allerede etter tre års tid, og ble Nordberg kapell.

Menigheten arbeidet i 1950-årene aktivt med planer om reisning av en større kirke som kunne avløse kapellet, og innsamlinger, basarer, gaver fra enkeltpersoner og bidrag fra håndverkere førte til at kirken til slutt ble en realitet. Den ble tegnet av arkitektene Turid og Kristen Bernhoff Evensen og innviet av biskop Johannes Smemo 18. februar 1962. Også kontorfløy og menighetssal etter deres tegninger.

Det gamle Nordberg kapell benyttes som barnehage og møterom.