Nordberg kapell

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Nordberg kapell, Kringsjågrenda 1 ved Peder Ankers vei, midlertidig kirke for Nordberg menighet (den gang kapelldistrikt under Vestre Aker). Trebygningen med slakt saltak og en klokkestøpul utenfor inngangen ble bygd etter tegninger av arkitekt Kristen Bernhoff Evensen. Det var ungdomshuset reist på den fremtidige kirketomten for KFUM-speiderne og annen ungdomsaktivitet som ble utvidet og forsynt med klokketårn og sakristi og innviet 13. september 1953 av biskop Johannes Smemo, som kalte det «De hundre henders kirke». Kapellet hadde 300 sitteplasser. Etter at kirken stod ferdig 1962, ble klokken «Glad» flyttet fra støpulen til den nye kirken sammen med alterutstyret, og kapellet igjen ombygd for å romme ulike menighetsaktiviteter, særlig for ungdom. Kalles derfor Ungdomshuset. Senere utvidet for også å romme barnehage.