Peder Ankers vei

Peder Ankers vei, Korsvoll, bydel Nordre Aker, fra Carl Kjelsens vei til Øvre Langåsvei. Oppkalt 1943 etter godseier, eidsvollsmann og statsminister Peder Anker (1749–1824), som anla Ankerveien og eide mesteparten av Nordmarka. Han eide også Bogstad gård, og plassen i krysset Sørkedalsveien/Ankerveien har navnet Peder Ankers plass. Øtover fra Peder Ankers vei ved Nordberg kirke går blindveien Ranunkelveien.

Bygninger m.m.:

20. Langmyrgrenda barnehage, bygd i 1960-årene, påbygd og utvidet i 1990-årene

23. Korsvoll skole.