Voksen kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Voksen kirke fotografert i 2013. - Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Voksen kirke, Jarbakken 7, ligger ute på et av Voksen gårds tidligere jorder, litt vest for Voksen skole og er soknekirke for Voksen menighet i Vestre Aker prosti. Sør for kirken ligger Voksen kirkegård. I 1964 kjøpte kommunen et område ved Voksen gård til bruk for gravlund med kapell. Voksen menighet ble utskilt fra Røa menighet i 1971, men først i 1992 ble det inngått et samarbeid med Stiftelsen Kirken Bygger, som tok på seg ansvaret for å bygge kirken. Kirken ble innviet av biskop Andreas Aarflot 23. april 1995.

Det modernistiske kirkebygget (ark. Arild Lauvland) har en litt uvanlig fasong, ved at det har stor bredde i forhold til lengden. I kirkerommet er benkene med plass til 500 ordnet halvsirkelvis i forhold til alteret, slik at man kommer nærmere de kirkelige handlingene. Avstanden fra inngangen til alteret er dermed kortere enn i tradisjonelt innredede kirker. Bygget har bærende teglsteinsvegger, et valmet pulttak med midtstilt tårn på motsatt side av inngangspartiet. Dette tårnet har kvadratisk grunnflate og er kronet av en tårnhjelm med åpne sider og pyramideformet glasstak. Det samme motivet er også brukt foran inngangen, der en søylebåret baldakin er plassert. Veggene er vindusløse, men lys slippes inn gjennom noen høytsittende vinduer og spalter med glassbyggestein. I kirkerommet er det et stort takvindu som gir rommet overlys. Veggene her er i rød tegl, og himlingens bærende limtresbjelker er eksponert.

Altertavlen er utført av Gunnar Torvund og heter «Livets tre og Livets vann». Orgelet ble tatt i bruk 1998. Det er bygd hos Ryde og Berg i Fredrikstad og har 16 stemmer. En kirkeklokke i tårnet fra Olsen Nauen klokkestøperi 1995 med tekst: "Gled dere i Herren". Vevet teppe bakerst i kirken (Adrienne Øwre 2009), og i kapellet maleri av Ludmilla Pawluska (2017).

Denne kirken har sine messehagler hengende i et glasskap så menigheten kan se dem også når de ikke er i bruk.