Voksen skole

Voksen skole fotografert i 2013 på det som tidligere var et av jordene til Voksen gård. I forgrunnen noen av Hovseter-blokkene, i bakgrunnen bebyggelsen langs Ankerveien og Voksen flerbrukshall. Foran i skoleanlegget sees den gamle Jarbakkstua. - Foto Mentaimelt / Creative Commons

Voksen skole, Arnebråtveien 120, barneskole (1–7). Første byggetrinn åpnet 1958 med 209 elever, ferdigstilt 1960 (Byarkitekten v/overark. Guttorm Christie og E. Søyland). Elevene ble overført fra Huseby skole. Da Bogstad skole ble åpnet 2005 ble 230 elever overført til den nye skolen. Før det var Voksen en av byens største skoler med opp mot 800 elever. Skoleåret 2023/24 hadde skolen 509 elever. Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med diagnoser innenfor autismespekteret og psykisk utviklingshemning.

Våningshuset fra plassen Søndre Jarbakken ble flyttet til skolen i 1971 og brukes som undervisningslokale. Det er markert med et av Selskabet for Oslo Byes Vels blå skilt.

Skolen fikk både korps og kor fra starten. Voksen Skoles Musikkorps ble stiftet 24. november 1958. I dag har korpset medlemmer fra både Voksen og Bogstad skoler. Voksen skoles kor ble stiftet 31. oktober 1958. Skolepatrulje fra 1952. Skolen hadde skolehage som også var åpen for elever fra Huseby og Slemdal skoler. Skolens fane er tegnet av maleren Guy Krohg.