Jarbakken (plass)

Jarbakken, Søndre og Nordre, to tidligere husmannsplasser under Voksen som lå ved Ankerveien der krysset med Arnebråtveien er nå. Våningshusene lå på nordsiden av veien, uthuset og vannposten til Søndre Jarbakken lå på sørsiden, slik at veien gikk over tunet. Begge plassene er revet, men våningshuset på Søndre Jarbakken, gnr. 27/1257, er gjenoppført ved Voksen skole, og blir nå kalt «Jarbakkstua», den er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt. Navnet kommer av jar, grense, kant; plassene lå på grensen mellom dyrket mark og den brattlendte skogen ovenfor.

Et av OBOS-borettslagene på Hovseter, Jarbakken borettslag, Landingsveien 22–52, som ligger rett sør for der de to små plassene lå, er oppkalt etter dem. Det samme gjelder Jarbakken barnehage i Landingsveien 27.