Landingsveien

Landingsveien, Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Stasjonsveien til Arnebråtveien. Navnet vedtatt 1955. Flere veier på Hovseter fikk navn med tilknytning til luftfartsvirksomhet da Luftforsvarets Boligbyggelag bygde ut området som ligger rundt Snippen barnehage 1949–52. Blokkene på østsiden i den nederste delen av veien hører til dette området, tidligere kalt «flyblokkene». Øst for og parallelt med Landingsveien går blindveien og adkomstveien Voksenhagen.

Bygninger m.m.:

12. Hovseterhjemmet.

11–17, 19–21 og 23–25. Tre fireetasjes blokker som sammen med Pilotveien 2/4, 8 og 10 utgjør OBOS-borettslaget Hamborg med til sammen 142 leiligheter, oppført 1962 og 1964 (ark. S. Narve Ludvigsen).

22–52. Fire fireetasjes blokker med til sammen 144 leiligheter, OBOS-borettslaget Jarbakken, oppført 1974–76 (ark. S. Narve Ludvigsen). Navn etter husmannsplassene Nordre og Søndre Jarbakken.

60–138. 13 blokker, hvorav 11 på fire etasjer og to på 8, OBOS-borettslaget Orebakken med til sammen 429 leiligheter, oppført 1974–75 (ark. Krag & Selmer). Navn etter de tidligere hoppbakkene Store og Lille Orebakken. som lå der borettslaget ble bygd i skråningen ned mot Mærradalen.