Hovseter

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Hovseter, husmannsplass under Hoff gård. OB.Z01738.jpg
Øverst: Hovseterplassen fotografet i 1937. - Foto Fritz Holland / Oslo Museum / Creaive Commons. - Under: En av OBOS-blokkene fra 1970-årene fotografert i 2013. - Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Hovseter, bydel Vestre Aker, boligområde mellom Vestre Holmen og Røa, navn etter plassen Hovseter med gnr. 31/11, opprinnelig under Hoff gård. Husmsannsplassen som lå på en liten høyde litt sør for Voksen skole, ble revet i forbindelse med utbyggingen i 1970-årene. Holdeplass på Røabanen fra 1935.

Under krigen anla tyskerne Husebyleiren og rekvirerte Huseby skole til bruk som kaserne, og ved Hovseter stasjon, på nordsiden av trikkelinjen, vis-à-vis Huseby skole hadde de 19 garasjer. Disse ble solgt av Direktoratet for fiendtlig eiendom i november 1945

Blokkbebyggelsen øst for Statped sørøst Hovseter (tidligere Blindeskolen), Snippen boligfelt, ble reist av Luftforsvarets byggelag 1949–52 (ark. Erling Viksjø), Sundts premie 1950–52. De nyere blokkene mellom Røabanen og Voksen skole ble for størstedelen bygd av OBOS 1972–76. Dette er den første og eneste virkelige drabantbybebyggelsen på Oslos vestkant, utbygd med høy arealutnyttelsesgrad. Prosjektet vakte atskillig debatt før det ble satt i gang. De fem store borettslagene har adresser til Landingsveien og Hovseterveien. Ved Hovseter stasjon ligger Statped sørøst Hovseter (Blindeskolen, 1939), Huseby skole (1935) og Persbråten skole (1959/2007). Ved det tidligere Hovseter senter, der det nå er en Rema 1000-butikk, Hovseter skole (1974) og øst for denne Rudolf Steinerskolen (1962).