Rudolf Steinerskolen

Rudolf Steinerskolen, Flyveien 2, privat 13-årig skole, bygningskompleks bestående av flere deler; første bygning reist 1962 (ark. Hans Mollø Christensen), neste bygg «Borgen» ferdig 1975 (ark. Molle og Per Cappelen), tilbygg til bygningen fra 1962 ferdig 1981 og en midtbygning fra 1990-årene (begge ark. Øystein Thomassen).

Steinerskolens undervisning bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer, se Steinerskoler.

Skolen er karakterfri, men elevene på 10. trinn og VG3 får vitnemålet omgjort til tallkarakterer. Skoleåret 2008/09 hadde skolen 419 elever (1–13). Skolens korps, Gjallarhorn, ble stiftet 20. april 1960. Også Rudolf Steinerskoles skolekor og Steinerskolens jentekor. Skolens russemerke var et fareskilt med et steinras.

Referanser til denne artikkelen

Flyveien, Steinerskolen på Nordstrand