Steinerskolen på Nordstrand

Steinerskolen på Nordstrand, Solveien 113, barne- og ungdomsskole (1–10), startet 1997. Skolen har én klasse på hvert trinn. Skoleåret 2023/24 hadde skolen 248 elever. Opplæringen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer, se Steinerskoler.

Skolen er en toetasjes skolebygning i tre med innredet loft, hvor Nordstrand Middelskole holdt til 1892–1926. Bygningen ble oppført som privat skole for Agnes Thorsen 1891 (ark. Hjalmar Welhaven), dette var den første høyere skole i Aker, kommunal fra 1917, ominnredet til boligformål 1926. 5. mai 1940 overtok tyskerne en del rom i bygningen til avdelinger som hadde vært innkvartert på Ljan skole. Bygningen ble på ny tatt i bruk som skole fra 1997. I 2003 ble nabobygningen i Solveien 115 overtatt av skolen.