Hovseter stasjon

Hovseter stasjon, holdeplass på Røabanen mellom Holmen og Røa, opprettet i 1935. Stasjonen lå ved krysset mellom den daværende Hovseterveien, nå Gamle Hovsetervei, og Stasjonsveien; da banen ble dobbeltsporet i slutten av 1930-årene, fikk stasjonen perronger på hver side av Hovseterveien, som ble krysset i plan. I 1950-årene fikk stasjonen Narvesenkiosk ved perrongen ved det nedadgående sporet. Da banen ble utbedret til T-banestandard i 1995, ble det laget planfrie kryss ved Makrellbekken og her på Hovseter. Banelegemet ble senket og Gamle Hovsetervei ført via en bro over banen til krysset med Stasjonsveien. Den gamle aviskioskene var nå revet, men det ble oppført en ny, større kiosk på broen over banen.