Stasjonsveien

Stasjonsveien, SlemdalHovseter, bydel Vestre Aker, fra Slemdalsveien ved Slemdal stasjon til Jeppes vei ved Hovseter stasjon. Navnet vedtatt 1917. I den østlige delen en del eldre villaer, i den vestlige delen bebyggelse fra 1940- og 1950-årene. I 1960-årene ble delen av veien på Holmen-siden og delen på Hovsetersiden av Makrellbekken knyttet sammen med en bro med lagerlokaler under.

Bygninger m.m.:

1. Slemdal skole.

2 og 4. Slemdal Senter. Her lå tidligere Slemdal Hotell, en stor hvitmalt sveitserstilsbygning, oppført som Lunden Pensjonat i slutten av 1890-årene. Bygget ble modernisert og utvidet i 1911 med bl.a elektrisk lys, WC og sentralfyring. arkitekt var Kristian Biong. Det ble senere utvidet flere ganger, slik at det til slutt hadde med to fløyer i vinkel. I tiden før 9. april 1940 hadde generalstaben et midlertidig hovedkvarter her. Hotellet var i okkupasjonstiden rekvirert av tyskerne.

Etter frigjøringen ble hotellet brukt til innkvartering av allierte mannskaper. I 1952 bodde OL-deltakere her, og senere deltagere i Holmenkollrennene. Hotelldriften opphørte i midten av 1950-årene, og bygningen ble deretter leid ut til forskjellige formål, blant annet kontorer for Transportøkonomisk institutt, som også fikk oppført en kontorpaviljong her, helsestasjon og barnehage. Hotellet ble revet i 1983.

11. «Sirilund», en stor nybarokk villa, her bodde Gyldendals mangeårige direktør Harald Grieg (1894–1972). Som styreformann i Nationaltheatret ble han arrestert 26. juni 1941, avsatt som Gyldendal-sjef og fratatt alle sine verv. Han satt på Grini til 17. september 1942. Nå er villaen seksjonert, og det er bygd to eneboliger i hagen.

24. Readys idrettsanlegg med Readyhuset og Gressbanen.

45–49. Tre fireetasjes blokker bygd for AS Holmenbygg rundt 1950.

50–56. Fire horisontaltdelte tomannsboliger fra slutten av 1940-årene, en del av det tidligere Arnebråten borettslag

51-53. Forretningsbygg- og boligblokk (AS Holmenbygg) fra begynnelsen av 1950-årene, opprinnelig med følgende butikker: Bakeriutsalg (Aug. Olsen, senere Sig Bratsberg), frisersalong, kolonialforretning, fiskebutikk, slakter, isenkram og fargehandel, kiosk, postkontor, parfymeri og manufaktur, i tillegg en Esso bensinstasjon og garasjeanlegg. Småbutikkene er nå erstattet av en Rema 1000-butikk.

69. En del av Husebyhagen-komplekset med Coop Extra-butikk og Huseby Post i butikk.

71. Husebyhagen seniorsenter, anlegg med eldreboliger like ved Hovseter stasjon oppført 1990.