Slemdal stasjon

Slemdal stasjon i 1902. Til venstre for stasjonsbygningen sees en privetbygning. - Foto Anders Beer Wilse / Public Domain
Slemdal Stasjon, September 2022. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Slemdal stasjon, stasjon på Holmenkollbanen, 144,6 moh., midlertidig endestasjon for banen fra februar 1898 til den offisielle åpningen av banen til Holmenkollen (Besserud) 31. mai samme år. Stasjonen var utformet som tidens jernbanestasjoner av arkitekt Paul Due, med hovedbygning med ekspedisjonskontor og venteværelse i første etasje og stasjonsmesterbolig i annen etasje, hvor det også var kontorer for banens administrasjon 1898–1907 (en speilvendt versjon ble oppført på Besserud). Stasjonen hadde godsekspedisjon og servering. Ved siden av hovedbygningen var det en privetbygning med vedskjul. I den første tiden hadde stasjonen også en liten vognhall. Den bevaringsverdige stasjonsbygningen ble revet 1978 og gjenoppført på Vinterbro av Lokaltrafikkhistorisk forening i 1987.

Ved perrongen ved det nedadgående sporet ble det i 1930-årene oppført et elegant betongleskur i funkisstil med et ovalt tak båret av to betongsøyler med «kapiteler», de nederste delene av veggene var kledd med profilert panel, den øverste delen hadde trådglassvinduer, arkitekt Kristofer Lange. Også på Smestad og Borgen ble det satt opp tilsvarende leskur. Ved siden av var det i mange år en Narvesen-kiosk. Nå Slemdal pizza.