Lokaltrafikkhistorisk Forening

Lokaltrafikkhistorisk Forening, stiftet 1966 med formål å stå for oppbyggingen av et sporveismuseum i Oslo, samt spre interesse for kollektivtrafikkens historie. Foreningen som har 625 medlemmer (2017), overtok sine første sporvogner 1969, disse ble flyttet til Vinterbro 1972, der det ble arbeidet med å få etablert et driftsmuseum. På museet ble Slemdals stasjonsbygning, en tømmerbygning i dragestil som ble revet 1978, gjenreist 1987.

I 1983 fikk foreningen den gamle Vognhall 5 på Majorstuen (Gardeveien 15) stilt til disposisjon. Sporveismuseet Vognhall 5 åpnet 1985 i foreningens regi, og drives i tillegg til virksomheten på Vinterbro. Museet viser utviklingen av kollektivtrafikken siden hestesporveien kom i drift 1875. Utstillingen omfatter blant annet en hestesporvogn, Holmenkolbanenens første vogn, trikker fra Kristiania Sporveisselskap og Oslo Sporveier, busser, forskjellige gjenstander, plansjer og tegninger. Alle disse objektene gjør museet til et av verdens mest komplette sporveismuseer. Ingen andre museer i verden har en så stor samling av kjørbare sporvogner fra 1800-tallet.