Oslo Sporveier

Oslo Sporveier A/S, Sporveien, kommunalt eid aksjeselskap med ansvar for trikk- og T-banedrift innenfor Oslo bys grenser, samt enkelte grensekryssende linjer til Bærum og Nordre Follo. Fra 1. januar 2008 opphørte selskapet å eksistere. Infrastruktur og drift ble underlagt det nye selskapet Kollektivtransportproduksjon AS, og ruteadministrasjonen ble fusjonert med Stor-Oslo Lokaltrafikk SL til det nye selskapet Ruter as. I 2013 ble navnet Kollektivtransportproduksjon endret til Sporveien. Selskapet står for det meste av kollektivtrafikken i Oslo gjennom datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss. Selskapet er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført mer enn 260 millioner enkeltreiser.

Historikk

AS Oslo Sporveier ble dannet 1924, som en sammenslutning av de to private selskapene Kristiania Sporveisselskab («Grønntrikken») og Aktieselskapet Kristiania Elektriske Sporvei («Blåtrikken»). Oslo kommune var hovedaksjonær. Bussdriften kom i gang 1927, og T-banedriften fra 1966. Oslo Sporveier hadde fra 1944 driftsansvar for A/S Bærumsbanen, som imidlertid bestod som formelt aksjeselskap inntil 1971. A/S Ekebergbanen og A/S Holmenkolbanen ble overtatt i henholdsvis 1965 og 1975, begge formelt fusjonert med Sporveien 1991. Sporveis-Annonsene A/S er et heleid datterselskap; virksomheten er basert på salg og utleie av reklameplasser. I 1997 ble også AS Sporveisbussene skilt ut som eget aksjeselskap med ansvar for Sporveiens egen bussdrift, se Sporveisbussene

AS Oslo Sporveiers trafikk ble frem til slutten av 1960-årene drevet i egen regi. Da ble enkelte matebussruter satt bort til De Blå Omnibusser (DBO). I 1973 overtok AS Oslo Sporveier administrasjonen av samtlige bussruter i Oslo, og fikk da et samarbeid med Schøyens Bilcentraler (SBC), DBO og Oslo og Follo Busstrafikk AS (OFB), Oslo-fergene A/S og Skibs A/S Bygdøfergene. I tillegg fikk Sporveien takstsamarbeid med NSB (lokaltog), slik at Sporveiens takster gjaldt over hele Oslo. AS Oslo Sporveier kjøpte senere Oslo-delen av DBO, og med tiden ble deres anlegg på Alnabru hovedbase for sporveiens bussdrift. OFB ble i 1997 kjøpt opp av Norgesbuss. SBC tapte alle anbud og forsvant ut av Oslotrafikken. Sammen med Stor-Oslo Lokaltrafikk og NSB eide Oslo Sporveier Trafikanten, som driver ruteopplysning og billettsalg.