Schøyens Bilcentraler

Schøyens Bilcentraler, Ing. M. O. A/S, busselskap etablert i 1921 og som drev busstrafikk helt til 2006.

Ingeniør Martin Olsen Schøyen (1896–1962) startet 1919 Schøyens lægebilcentral, etter anmodning fra Kristiania Lægeforening. I 1921 ble virksomheten omorganisert under navnet M. O. Schøyens Bilcentraler, SBC. Det første året startet ruter til Drøbak, Hønefoss, Lommedalen, Snarøya og Stabekk. Deretter fulgte Sørkedalen (1923), Bygdøy (1923) Maridalen (1924), Nittedal (åpnet 1919, overtatt av SBC 1925) og Slemmestad (1926). Hver rute var et eget A/S. Foruten Schøyen var sjåførene, velforeningene og privatpersoner langs rutene inne på eiersiden. På denne måten kunne Schøyen i løpet av kort tid etablere seg som et av landets største busselskaper. De lokale selskapene disponerte kun de bussene de trengte til regulær rutetrafikk. I tillegg disponerte Schøyen reservevogner som de lokale selskapene kunne leie.

I 1960-årene brøt Bærums Forenede Bilruter, Bærums Rutebiler, Ringeriksruten og Engeseth samarbeidet med SBC, og de ulike småselskapene ble etter hvert innfusjonert i morselskapet. I 1960-årene ble rutene til Sjursøya, Malmøya, Ulvøya og Svartskog overlatt til Oslo og Follo Busstrafikk, og flere omorganiseringer fulgte. I 1973 overtok AS Oslo Sporveier administrasjonen av SBCs Oslo-ruter, og SBC fortsatte å kjøre på kontrakt. Dermed ble Sporveiens billetter og kort gyldig på bussene. Dette førte til en betydelig trafikkvekst og senere økning i kjørevolumet. I 1975 overtok Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) administrasjonen av SBCs ruter i Akershus.

SBC hadde lenge sitt hovedkontor på Filipstad, men flyttet i 1970-årene til et nytt anlegg på Skøyen, i tillegg til garasjer på Nesbru, Kjuul og Drøbak. Kontraktkjøringen gav gode inntekter, og SBC kjøpte 1989 Treiders Bilcentral AS på Nesodden og 1992 AS Romeriksbussene. Dermed hadde SBC nesten halvparten av SLs kontraktkjøring. Senere i 1990-årene begynte anbudsutsettingen, og fra 2006 har SBC vært helt ute av Oslotrafikken.

SBC etablerte i 1997 datterselskapet Concordia Bus, som i 2000 overtok det svenske Swebus-konsernet. Oppkjøpet ble for stort, og finansielle problemer gjorde at SBC måtte gi fra seg kontrollen over selskapet. Schøyen-familien måtte selge seg ut, og situasjonen ble snudd, slik at SBC ble et datterselskap av Concordia Bus. Administrasjonen flyttet fra Lysaker til Solna utenfor Stockholm. Selskapet har i dag aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Konsernet har 15 prosent av det nordiske markedet. I 2009 skiftet Concordia Bus navn til Nobina. Nobina Norge AS har i dag 500 busser og hovedkontor i Galleri Oslo.

NCA