Ulvøya

Ulvøya i Oslofjorden. Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Ulvøya, øy i Oslofjorden, 0,3 km2, rett utenfor Nordstrand bad, skilt fra stranden under Ekeberg ved Ulvøysundet. Ulvøya hadde gnr. 195, og lå på 1700-tallet under sogneprestembetet i Christiania. Øya ble solgt til Andreas Andreasen i 1840. I 1935 ble den kjøpt av A/S Ulvøya. Utparsellert til villatomter. Ulvøya har hatt broforbindelse siden 1928 (Ulvøybrua). Villabebyggelse med ca. 700 innbyggere.

Flere av veiene på Ulvøya har navn med tilknytning til fjorden, som Blåskjellveien, Fiskekroken, Hummerkloa,Måkeveien og Seilerstien.

Svømmekonkurransen «Ulvøya rundt» var en populær distansesvømmingkonkurranse på hele 2250 m og ble arrangert av Nordstrand IF i perioden 1930–52.

På sørspissen av øya ligger friluftsarealet Sydstranda med badestrand, tennisbaner m.m. På østsiden ligger Ulvøya plantefredningsområde.