Måkeveien

Måkeveien, Ulvøya, bydel Nordstrand, fra Vargveien til Fiskekroken langs stranden. Navnet vedtatt 1934.

56. Her lå tidligere det private museet Norsk Emballasjemuseum, opprettet av Knut Hallan i 1985, flyttet til Son i 2011.