Ulvøya plantefredningsområde

Ulvøya plantefredningsområde, på østsiden av Ulvøya mellom Måkeveien og sjøen. Det utgjør bare 0,3 daa og ble vernet som plantefredningsområde 27. juni 2008. Ulvøya er eneste kjente voksested i landet for planten dvergtistel (Cirsium acaule), som man lenge trodde var utryddet. Det er området der planten vokser, som er vernet.