Nordstrand (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Nordstrand, sogn og boligstrøk i sørøstre Oslo i bydel Nordstrand. Navnet ble opprinnelig brukt om huset «Nordstranda» (Mosseveien 196; egentlig Sæterstrand Nordre), bygd nord for det eldre huset Stranda som lå i strandkanten ved Bunnefjorden. Området het Sæterstranda, men da Østfoldbanen fikk stoppested her 1884 (stasjon fra 1900, Nordstrand stasjon) tok det navn etter huset. Navnet ble overført på villastrøket i omegnen, og ble 1906 vedtatt som navn på sognet.

Jernbaneforbindelsen omdannet Nordstrand til et utfartssted med pensjonater og varietéteater; «Nordstrand Bad» ble åpnet omkring 1890. Villabebyggelsen spredte seg langs bakkene opp til platået (Nordstrandshøgda), hvor gårdene solgte tomtegrunn. Ekebergbanen ble anlagt over platået til Sæter 1917 og videre til Ljabru 1941, og la grunnlaget for en mer omfattende utbygging. Sognet ble utskilt fra Østre Aker 1905 og omfattet området sør for Østensjøvannet og Nøklevann og sørover til grensene mot Nordre Follo og Enebakk, og i øst mot Lørenskog. Grensen mellom Oslo og Aker gikk mellom Vippetangen og Hovedøya, slik at både Hovedøya og Gressholmen lå i Aker, det vil si i Nordstrand sogn. Senere er Ljan, Klemetsrud-Mortensrud, Hauketo-Prinsdal og Holmlia blitt egne sogn. Nordstrand bydelshus, Ekebergveien 243, åpnet 1991.