Klemetsrud kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Klemetsrud kirke. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon
Kirkerommet sett mot alteret, prekestolen til venstre. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Klemetsrud kirke (1933) er en enkel, hvitmalt trekirke med nybarokt spir med løkkuppel etter tegninger av arkitekt Herman M. Backer, etter hans død fullført av arkitekt Einar Engelstad Maurtuveien, ligger i vakre, landlige omgivelser sørøst for Gjersrudtjern, øst for E 6 og Bjørndal.

8. januar 1933 ble grunnsteinen nedlagt av biskop Johan Lunde. Klemetsrud kirke ble innviet 3. september 1933 av domprost Henrik Hille, idet biskop Lunde var syk. 200 sitteplasser. Altertavlen er et maleri som fremstiller «Maria med barnet», utført av Olaf Willums. Benker, prekestol, døpefont, alter med krusifiks er laget av snekkermester Einar Stendal. Stoler i koret, samt utskjæringer og dekor på prekestol og alter er skåret ut av Anton Rørvik.

Kirken har et pneumatisk orgel med åtte stemmer (J. Jørgensen 1933). To kirkeklokker (Olsen Nauen Klokkestøperi 1932). Den største klokkens inskripsjon: «Klemetsrud kirke. Jeg kaller kom. Joh. 3,16.» På den andre siden av klokken står Kong Haakon 7s monogram. Den minste klokkens inskripsjon: «1. Petri 1-3. Klemetsrud kirke. Disse klokker er gitt av damer i Klemetsrud krets.»

Tilbygg til kirken ble oppført 1982 med menighetssal, kjøkken, garderobe, toaletter og kapell. Tre blyglassvinduer i kapellet av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Kirken ble pusset opp i 2006.

De fleste av innbyggerne i Klemetsrud menighet bor på Bjørndal, og menigheten har tomt for ny kirke på Bjørndal, ved Nyjordet der det tidligere gatekapellet er satt opp som Bjørndal kirke.

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok 2018 å fristille kirken som ordinær soknekirke; den er planlagt for utleie eller til annen kirkelig virksomhet. Klemetsrud menighet ble fra 2016 slått sammen med Mortensrud til Klemetsrud og Mortensrud sokn i Søndre Aker prosti.

Se også Klemetsrud kirkegård.