Klemetsrud kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Klemetsrud kirkegård, Maurtuveien 53. Areal 65 daa. Innviet 1933 sammen med Klemetsrud kirke. Ca. 2 daa av Gjersrud gård ble innkjøpt til kirke og kirkegård av Aker kommune.

Området ble imidlertid ikke tatt i bruk slik planen var. I 1970-årene kjøpte man 63 daa til, slik at det kunne opparbeides en større kirkegård enn opprinnelig planlagt. Kirkegården ble innviet 1981. Bårehuset ved kirken ble oppført etter tegninger av arkitekt Rolf Christian Krognes, og innviet 1982. Kirkegården har et område med navnet minnelund og en egen minnelund for barn som døde i mors liv. Det er et eget, større gravfelt for muslimer som ble tatt i bruk 1998 og utvidet 2002. Her vender gravene mot Mekka.


Klemetsrud kirkegård sett fra den navnede minnelunden mot feltet med graver for muslimer. 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon