Gjersrud gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart


Gjersrud, gård med gnr. 172. Navnet kommer trolig av mannsnavnet Geirr. Tilhørte Nonneseter kloster i middelalderen og ble frasolgt Oslo Hospital i 1738. Jon Pedersen solgte i 1762 en halvpart av gården til sønnen Christen Jonsen (Øvre Gjersrud) og en halvpart til svigersønnen Anders Amundsen (Nedre Gjersrud), året etter skjedde den formelle delingen av gården. Gårdshusene på Gjersrud ble etter delingen tilhørende Øvre Gjersrud som da må regnes som det opprinnelige hovedbølet.

Nedre Gjersrud, gnr. 172/1: Tunet på Nedre Gjersrud lå drøye 100 meter sørvest for Klemetsrud kirke med adresse Maurtuveien 7. De siste bygningene (våningshus og et lite uthus) ble nedbrent omkring 2006. Kjente husmannsplasser: Jonsbråten (også kalt Gjersrudbråten) fradelt 1791, Seop (senere Godheim) fradelt 1815, Godli (a) fradelt 1837, Nyborg fradelt 1877, Gjersrudlien fradelt 1902 (som Øverli), Nygård fradelt 1906, Sandstuen og Gjersrudhagen. Jonsbråten var den eneste plassen som eksisterte før delingen av Gjersrud.

Øvre Gjersrud, gnr. 172/10: Tunet på Øvre Gjersrud ligger i Enebakkveien 417, Klemetsrud og har våningshus fra omkring 1840. Husmannsplass: Holtet.


Se også Gjersrud-Stensrud.