Godli

Godli, Godlia, Godlien, husmannsplass med gnr. 172/4, Dølerudveien, Klemetsrud. Tidligere plass under Gjersrud gård, ved Dølerudveien i søndre del av Østmarka.