Godli

Godli, Godlia, Godlien, husmannsplass med gnr. 172/4, Dølerudveien, Klemetsrud. Tidligere plass under Nedre Gjersrud gård, ved Dølerudveien i søndre del av Østmarka, fradelt som eget bruk 1837.