Dølerudveien

Dølerudveien, Grønmo/Østmarka, fra Grønmoveien østover mot plassen Godli. Oppkalt 1994 etter plassen Dølerud.