Dølerud (plass)

Dølerud, plass med gnr. 171/7, ved Dølerudåsen i Østmarka, vest for Spinnern, sør for Svartkulp. Tidligere husmannsplass under Sørli (Store Li). Fradelt som eget bruk 1889. Etter et par eiendomshandler ble Dølerud solgt til Jens P. Hansen på Øvre Gjersrud i 1908, og ble i 1971 kjøpt av Oslo kommune. Den ble etter dette administrert av Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten). Plassen ble tidligere disponert av bydel Østensjø til Bøler fritidsklubb; fra 2015 er den disponert av Den Norske Turistforening Oslo og omegn, som har foretatt en kraftig oppgradering av hytta og lagt den inn i sitt nett av ubetjente hytter i Oslomarka. Dølerud har åtte sengeplasser. 

Klemetsrud IL hadde på 1930-tallet en 50 m hoppbakke nordvest for plassen. Bakken var i bruk til slutten av 1940-tallet. Enkelte rester etter bakken er fortsatt synlig, bl.a. den store oppbygde steinfyllingen som skulle bremse farten etter nedslaget.