Dølerud (plass)

Dølerud, plass med gnr. 171/1, ved Dølerudåsen i Østmarka, vest for Spinnern, sør for Svartkulp. Tidligere husmannsplass under Sørli (Store Li). Plassen ble solgt fra Store Li til Øvre Gjersrud i 1910, og ble i 1971 kjøpt av Oslo kommune. Den ble etter dette administrert av Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten). Plassen ble tidligere disponert av bydel Østensjø til Bøler fritidsklubb; fra 2015 er den disponert av Den Norske Turistforening Oslo og omegn, som har foretatt en kraftig oppgradering av hytta og lagt den inn i sitt nett av ubetjente hytter i Oslomarka. Dølerud har åtte sengeplasser. 

Klemetsrud IL hadde på 1930-tallet en 50 m hoppbakke nordvest for plassen. Bakken var i bruk til slutten av 1940-tallet. Enkelte rester etter bakken er fortsatt synlig, bl.a. den store oppbygde steinfyllingen som skulle bremse farten etter nedslaget.